Baggrundsviden om vindenergi

I dette afsnit lærer du om de grundlæggende faktorer ved vindenergi.

Afsnittet består af følgende undervisningsmaterialer:

7UnderstandBasicAerodynamics_billede
Grundlæggende om aerodynamik / Understanding basic aerodynamics
7UnderstandBasicAerodynamics_billede
Hvordan genererer vind strøm / How the Wind generates electricity
7UnderstandBasicAerodynamics_billede
Belastningen på en vindmølle / The load on a Wind turbine
7UnderstandBasicAerodynamics_billede
Vindkraftens matematik / Understand Wind power-math
7UnderstandBasicAerodynamics_billede
Hvordan man optimerer vindudnyttelsen / On how to uptimize Wind utilization
7UnderstandBasicAerodynamics_billede
Elektrisk grid / The Electrical Grid
7UnderstandBasicAerodynamics_billede
Grid distribution af strøm / About Grid Disturbance
Supplerende materiale omkring vindenergi på dansk og engelsk.