Andre danske vindmølleproducenter

Firrmaet Danregn i Brande leverede vandingsanlæg til landbruget, men begyndte i 1980 at producere Bonus-møller. Samme år begyndte Nordtank i Balle på Djursland at producere vindmøller. Micon blev Grundlagt 1983 i Mørup ved Randers og leverede allerede det første år sin første vindmølle. NEG Micon blev etableret i 1997 ved en fusion mellem Nordtank Energy Group (NEG) i Balle ved Grenaa og Micon i Randers. NEG Micon havde inden fusionen opstillet ca. 10.000 vindmølleri 38 lande, som på daværende tidspunkt dækkede ca. 20% af den installerede vindkraft på verdensplan. I 2004 fusionerede NEG Micon med Vestas.

Oplæs tekst