Elevopgaver og lærervejledninger

Her er der adgang til elevopgaver og lærervejledninger rettet mod undervisningspakken “Vindmøllen”.
Elevopgaver og lærervejledninger er rettet mod grundskolens Uddannelse og job undervisningen, samt i fag som fx dansk, historie, matematik, geografi og fysik.

Alle materialer kan udprintes eller downloades som PDF-filer.