Elevopgaver og lærervejledninger – Pumpefab.

Her er der adgang til elevopgaver og lærervejledninger rettet mod undervisningspakken “Pumpefabrikken”.
Elevopgaver og lærervejledninger er rettet mod grundskolens Uddannelse og job undervisningen.

Alle materialer kan udprintes eller downloades som PDF-filer.