Elevopgaver og lærervejledninger – Industrien

Her er der adgang til elevopgaver og lærervejledninger rettet mod undervisningspakken “Industriens udvikling”.
Elevopgaver og lærervejledninger er rettet mod grundskolens Uddannelse og job undervisningen.

Alle materialer kan udprintes eller downloades som PDF-filer.